Информация

Адрес

кв. Разсадника, бл. 9Б, магазинно помощение на ниво улица,
София, България

Редовни уроци

Сряда: 19:30 - 21:30 ч.
Събота: 14:00 - 16:00 ч.

Пишете ни